top of page
Ice-textury

GDPR

Aj keď hlavnou úlohou spoločnosti je poskytovanie rôznych služieb či už ako správca bytového domu alebo dodávateľ čiastkových služieb, pri výkone tejto činnosti sa stretáva aj so spracúvaním osobných údajov a je nevyhnutné na to, aby si spoločnosť mohla plniť svoje zmluvné záväzky voči zamestnancom a zákazníkom a poskytovať služby v požadovanej kvalite.

Získavanie, spracúvanie a ochrana osobných údajov predstavujú neoddeliteľnú súčasť komplexných služieb poskytovaných spoločnosťou Marels s.r.o. Spoločnosť, rovnako ako všetci zamestnanci, považujú poskytnutie osobných údajov za prejav dôvery dotknutých osôb a sú si plne vedomí možných negatívnych dôsledkov spojených so zneužitím osobných údajov. Vynaložia maximálne možné úsilie v snahe túto dôveru zachovať , tieto informácie použiť len v nevyhnutnej miere a ochrániť ich pred odcudzením a zneužitím.

Máme ustanovené zásady a pravidlá, podľa ktorých majú zamestnanci postupovať pri zbere, spracovávaní a ochrane osobných údajov s cieľom dosiahnuť súlad s platnou legislatívou.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás, prosím, kontaktujte.

V prípade, že by ste mali podozrenie z úniku osobných údajov z našej spoločnosti, prosím vyplňte tento dotazník a pošlite nám ho na adresu marels@marels.sk a my ho v najkratšom možnom čase preveríme.

Formular
GDPR: About
bottom of page