Čo robíme

Voda a kúrenie

voda a plyn

Cieľom našej činnosti v oblasti kúrenia a vodoinštalácií je znižovanie energetickej náročnosti našich zákazníkov. Je to predovšetkým v oblastiach:

- dodávka a montáž bytových vodomerov, vrátane vodomerov s diaľkovým odpočtom
- návrh, dodávka a montáž termostatických regulačných ventilov na vykurovacie telesá
- hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV v objektoch
- rekonštrukcia a realizácia kotolní