Čo robíme

Meranie a regulácia tepla

Meranie a regulácia

Automatizované systémy poskytujú užívateľom komfort obsluhy a zníženie spotreby energií.

- dodávka, montáž a metrologické zabezpečenie meračov tepla
- regulačné systémy pre reguláciu kúrenia v domoch a bytoch
- riadiace systémy kotolní a výmenníkových staníc
- malá regulácia pre domy a byty, vrátane bezdrôtovej