Referencie

Allianz, a. s.

Bratislava

Bytovka 958

Komenského 958, Senica

Bytový podnik, spol. s r. o.

Myjava

Cofely, a. s.

Bratislava

COMP-LET, spol. s r. o.

Hlboké

DEMA Senica, a. s.

Senica

Dodávateľský park PSA

Trnava

J&T facility management

Bratislava

KELCOM International

Senica

KOVOBEL, a. s.

Senica

KRON, spol. s r. o.

Železničná 333, Senica

Mestský podnik služieb, s. r. o.

Senica

Nemocnica s poliklinikou

Myjava

OSBD

Senica

Prvá teplárenská, a. s.

Holíč

Službyt, spol. s r. o.

Senica

SKAL&CO, spol. s r. o.

Skalica

Spoločenstvo "Dúha"

Senica

Spoločenstvo "Nádej"

Senica

Spoločenstvo "Námestie"

Senica

SVB Severka

Smrdáky

Xella Slovensko, spol. s r. o.

Šaštín Stráže