Čo robíme

Elektroslužby

Prípojky, rozvádzače, elektrické inštalácie, rodinné domy, výrobné a skladovacie haly, priemyselné objekty, riadiace systémy. Pre projektovanie používame grafické programy ElPro CAD, BricsCAD a PC Schematic.

- projektovanie elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov
- výroba elektrických rozvádzačov a rozvádzačov pre automatizované systémy riadenia
- dodávka a montáž elektrických inštalácií a zariadení
- odborné prehliadky a odborné skúšky ( revízie ) elektrických zariadení, pracovných strojov, ručného náradia a spotrebičov
- záručný a pozáručný servis, odstránenie nedostatkov z revízií